...Plamet

Plamet-zámky... Home   Zásady ochrany osobních údajůÚvodní stránka  Zásady ochrany osobních údajů 

Zásady ochrany osobních údajů

Poučení zákazníků o ochraně osobních údajů

 

v souladu se zákonem 101/2000 Sb. a  s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen Nařízení)

 

PLAMET, s.r.o. jako provozovatel e-shopu (dále jen Správce) tímto informuje své zákazníky (dále jen Subjekt údajů) o tom, že:

 

PLAMET, s.r.o. shromažďuje a zpracovává základní identifikační údaje (jméno a příjmení fyzické osoby nebo název firmy, fakturační a dodací adresu, telefon a e-mail kontaktní osoby, IČ a DIČ), které jako Subjekt údajů odevzdáte při registraci v e-shopu nebo při odeslání objednávky. Tyto údaje dále ověřujeme ve veřejně přístupných rejstřících (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík ...).

 

Účelem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, vedení uživatelského účtu, a dále plnění zákonných povinností Správce spojené s vedením účetnictví. Důvodem pro poskytnutí Vašich osobních údajů naší společnosti je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy.

 

Příjemcem Vašich osobních údajů kromě PLAMET, s.r.o. dále mohou být:

 

a) osoby podílející se na dodání zboží nebo realizaci plateb,
b) osoby, které Správci poskytují právní, účetní, IT a další služby v zájmu zajištění řádného plnění
    povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy,
c) kontrolní orgány.

 

PLAMET, s.r.o. nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Osobní údaje bude PLAMET, s.r.o. zpracovávat po dobu, po kterou jsme povinni je podle právních předpisů uchovávat, tedy minimálně 5 let podle zákona o účetnictví a 10 let podle zákona o DPH.

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a ZOOÚ máte jako Subjekt údajů právo:

 

  • požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem,
  • požádat o kopii těchto osobních údajů,
  • požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
  • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem, pokud již pominul účel zpracování, pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti zpracování, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně,
  • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů
  • na přenositelnost údajů (Správce je povinen vydat osobní údaje Subjektu údajů zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu Subjektu údajů jinému Správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu).

 

Tato práva můžete uplatnit osobně nebo písemně na adrese sídla společnosti. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

 

PLAMET, s.r.o. prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů v listinné podobě i na datových úložištích. Přístup k nim mají pouze Správcem pověřené osoby.

PLAMET, s.r.o. nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Naše kontaktní údaje:

PLAMET, s.r.o., Velké Hydčice 52, 341 01  Horažďovice

Telefon: +420 602 323 024

Kontaktní e-mail: vonaskova@plamet.cz

Vaše dotazy* Povinné položky
Zásady ochrany osobních údajů | Formulář pro odstoupení od smlouvy

KONTAKT

Výroba a prodej: PLAMET s.r.o.

Velké Hydčice 52,

341 01 Horažďovice

Fax: +420 376 376 429

Tel: +420 376 376 411

Tel: +420 376 376 418